Skip to content

Event och Rekrytering

Street Games anordnar event i samverkan med lokala föreningar för att visa invånarna i stadsdelarna vilket otroligt utbud föreningslivet erbjuder. Deltagarna ska kunna prova en mängd olika aktiviteter, och sen välja vilken eller vilka föreningar man skulle vilja bli medlem i! Vi anordnar både egna event, deltar på torgkalas och andra evenemang anordnat av stadsdelarna, samt skapar nya event efter behov tillsammans med lokala föreningar.

Eventen hålls på centrala platser i stadsdelen. Det är viktigt med rätt plats, så att eventet och prova på aktiviteterna är nära och tillgängliga för invånarna! Under sommarhalvåret kör vi utomhus, och under vinterhalvåret kör vi inomhus, och eventen är alltid gratis. På eventen får alla deltagare ett stämpelkort, och varje prova-på aktivitet ger en stämpel. Vid tre stämplar bjuder vi på fika, och vid sex stämplar vinner man en Street Games gåva. Vill din förening bli en Street Games förening? Kontakta någon av Street Games projektledare!

Open Court

Vad är Open Court?

Kontinuerliga gratis träningstillfällen arrangerade av Street Games-föreningarna under föreningsåret. Dessa tillfällen kan fungera som prova-på träningar för de som är osäkra vilken idrottsförening de vill bli involverad i, men utövare kan helt enkelt använda dessa tillfällen som gratis träning, utan att binda upp sig till en specifik förening. Varje stadsdel har ett eget Open Court Schema, och alla är välkomna vid dessa tillfällen – unga som gamla, alla nivåer.

Varför har vi Open Court?

För att göra idrotten lättillgänglig under hela föreningsåret, för alla. Individen ska kunna testa en idrott, innan hen tar beslut huruvida hen vill bli medlem i en eller flera föreningar. Deltagarna ska även kunna utöva idrott utan att känna ett tvång till bindningstid, medlems- och träningsavgifter. Det finns även en motvilja i somliga områden att lämna ifrån sig sitt fullständiga personnummer, och istället för att dessa personer ska bli uteslutna av föreningarna, ger föreningarna dem en chans att idrotta på sina villkor. Resultatet blir att fler personer hittar vägen till föreningslivet, och ännu fler personer som börjar idrotta på villkor som passar dem!

Vad är Street Games roll i Open Court?

Street Games uppmuntrar samtliga deltagande föreningar att hålla Open Court under föreningsåret, då det gynnar både deras egen medlemstillväxt och närvaro som lokala aktörer i närsamhället. En annan motivationsfaktor är en förbättrad och mer jämlik folkhälsa, då Open Court når personer som annars inte hade valt att idrotta på grund av personuppgifter. Utöver dessa inre och yttre motivationsfaktorer, stöttar Street Games genom att i samråd med föreningar hjälpa till med att söka bidrag för att dessa lättare ska kunna täcka Open Court kostnader, för en hållbar och inkluderande idrott för alla.

Street Games Academy

Street Games Academy är ett samarbete mellan RF-SISU Västra Götaland, ett antal idrottsföreningar och universitet och högskolor i Västra Götaland. Syftet  med Street Games Academy är att använda idrottens dragningskraft på idrottsungdomarna för att få dem att öka sin studiemotivation, förbättra sina studieresultat och öka sina kostkunskaper.

Dessutom vill vi skapa kontakter mellan de yngre ungdomarna från utsatta områden och högskolestudenter för att de skall kännas mer naturligt för ungdomarna att studera vidare eter gymnasiet. Fysisk aktivitet, goda kostvanor, bra studieresultat och en målbild av att högre studier är något positivt är en väldigt bra grund för att totalt sett förbättra ungdomars framtidsutsikter.

Rent konkret ser upplägget ut på följande sätt:

I samband med en träning i veckan sker läxläsning under två timmar innan träningen. Läxläsningen sker i en lokal i anslutning till träningsanläggningen.
Läxläsningen leds av en yngre Street Games-ledare och en mer rutinerad ledare som är mentor för den yngre. (Istället för som det står idag (två yngre ledare –ekonomin räcker nämligen inte till två yngre)
I samband med läxhjälpen får ungdomarna mellanmål och även information kring vikten av en bra kosthållning.

Är din förening intresserad av att delta i Street Academy? Kontakta projektledare Hanna Johansson.

X