Skip to content

Ledarskap

Street Games har tre nivåer på ledare, som alla utbildas inför Street Games event.

En erfaren ledare eller instruktör från föreningen, som kan guida och stötta de yngre ledarna på plats. Bär en röd t-shirt.
En ungdomsledare som är 14 år eller äldre. Ledaren är personen som är förebilden på plats, och den personen som håller i övningarna. Ledaren är duktig på att rekrytera nya medlemmar till föreningen. Bär en blå t-shirt.
En ung medlem i föreningen som har visat stort intresse för ledarskap, och att de kan ta ansvar och vill lära sig mer. Skuggorna är 13 år eller yngre, och lär sig av de blå ledarna och de röda mentorerna på plats, men lämnas aldrig ensamma med ansvaret. Bär en gul t-shirt.

UTBILDNINGAR

Street Games jobbar hela tiden på att förbättra utbildningen av medverkande ledare, och för att våra ledare ständigt ska utvecklas, erbjuder vi följande utbildningar:

Differentiering (inkluderande) och ledarskapspass. Att kunna anpassa en fysisk aktivitet till en väldigt bred målgrupp, det kan vara gamla unga, rullstolsbundna, personer som inte kan svenska exempelvis. Lätta förståeliga, inkluderande övningar. Man ska vara förebild. Man ska kunna hjälpa till på flera olika sporter – fleridrottsledare.

Utbildningstid: 2 – 4 timmar.

Fortbildning i relevanta områden i samhället och idrotten. Till exempel om diskriminering om romer och Physical Literacy(rörelseglädje). När vi under december månad hade utbildning med 100 personer på Öckerö delade vi upp dagen i tre olika pass där vi roterade deltagande mellan nya idrotter (kinball), physical literacy (rörelseglädje) och utvärderingspass.

Utbildningstid: 6 – 10 h.

Teoridelen består av en heldags utbildning (8 timmar), samt workshops som planeras tillsammans med Street Games projektledare. Innehållet är bland annat; Ökad förståelse av processer och olika delar inom projekt, projektledarens roll inom projektet, lära sig verktyg som är nyttiga inom projektledning, dokumentation av ett projekt, utbyte av idéer och erfarenheter med föreläsare och övriga deltagare.
Praktik, 40 timmar + event.

Den praktiska delen av projektledarutbildningen sker innan, under och efter ett Street Games event. Vissa moment utförs i stor grupp (Street Games samt de personer som går utbildningen från samtliga stadsdelar), medan andra moment utförs endast i samråd med projektledaren vars stadsdel man är verksam i. Exempel på praktiska uppgifter är: 

Planeringsmöten med Street Games Projektledare där vi utformar budget, strategi och inför eventen, delta vid möten med stadsdelsförvaltningen och andra samverkanspartner, utföra somliga uppdrag diskuterade på planeringsmöten på egen hand, träffa nya och gamla idrotts- och kulturföreningar som ska delta i Street Games, marknadsföring mot skolor och fritidsgårdar, dokumentation Street Games

Utbildning med paneldebatt, inspirationsföreläsare, och frågor från publik, 4 – 6 timmar.

Våra ledare

Ali kom till Sverige från Afghanistan 2015, och 2017 började han spela innebandy i Frölunda IBKs nystartade integrationslag, tillsammans med andra nyanlända ungdomar från Afghanistan. Ali och hans lagkamrater kom i kontakt med Street Games under hösten 2018, och har sedan dess medverkat på fyra event och gjort en otrolig ledarskapsresa. Efter att ha deltagit i Indoor Games 2018,

Street Games grundutbildning samt temautbildningen kring Rörelseglädje, sökte hand Street Games alldeles första projektledarutbildning, och var en av 11 ledare som gick den fem månader långa utbildningen. Han var med i projektledningen av Winter Games 2019, och har sedan varit Street Games mentor för sin innebandyklubb på Street Games sommar tour och Indoor Games 2019.

Ali är otroligt uppskattad både av andra ledare och deltagarna, och hans disciplin och goda humör smittar av sig till resten av Street Games familjen. Under 2020 kommer Ali och hans lagkamrat och mentor-kollega Rohullah att få chansen att med egen budget forma idrottsaktiviteter för social inludering i Göteborg, genom EU-projektet MOVE Beyond, medan han avslutar sina gymnasiala studier.

Ali drömmer om att utbilda sig till ingenjör, och ingen i Street Games familjen tvivlar på att hans drivkraft och ledarskap kommer att hjälpa honom i att uppnå sitt mål!

Ali Alizada

X